Esari aliurakoi Eltelille sähköasemarakennuksia tuulipuistoihin

Kaustislaisen Esarin ja Pohjois-Euroopassa toimivan Eltelin yhteistyö on alkanut jo viime vuosituhannella. Esari on 2020-luvulla tiiviisti energiamurroksessa mukana ja Eltelin kumppanina sähköasemarakentamisessa.

Energiantuotannossa siirrytään voimakkaasti kohti ratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä. Lähivuosina on tiedossa peräti 450 uutta tuulivoimahanketta pelkästään maamme länsirannikolla ja Porista Kuusamoon ulottuvalla alueella.

Tällä alueella sähköasemarakennuksia toimittava Esari on vahva tekijä. Nykypäivän sähköntuotanto vaatii ajan tasalla olevat infran rakentajat. Esarin osaamista arvostetaan, kun hankkeita kilpailutetaan – viime aikoina Esari on ollut mukana useassa eri hankkeessa sähköasemarakennusten toimittajana suuryritys Eltelin alihankkijana. 

Perhoon nousee uusi tuulipuisto

Eltel ja Esari tekivät yhteistyötä keväällä valmistuneessa Polusjärven tuulipuistossa Pyhäjoella.

Esari ja Eltel toteuttavat tällä hetkellä Perhossa sijaitsevaa Alajoki-Peuralinnan tuulipuistoa. Keväällä valmistui Polusjärven tuulipuisto Pyhäjoella.

Eltelin vastuulla on koko Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston sähköasemakokonaisuus, jonka osana on Esarin toimittama sähköasemarakennus. Esari toimittaa puistoon sähköasemarakennukset, joiden avulla tuulipuisto kytketään sähköverkkoon. Asemarakennukset tulevat valmiiksi rakennettuina Esarin tuotantotiloista suoraan työmaalle.

– Eltel liittää puiston sähköaseman 110 kilovoltin puolen suurjännitteiseen jakeluverkkoon, projektipäällikkö Jari Ruotsalainen Elteliltä kertoo.

– Sähköaseman päämuuntajalla jännite muunnetaan tuulipuiston sisäisen verkon jännitteeseen, joka on tällä asemalla 30 kilovolttia.

Sähköasemarakennukset tuulipuistoihin valmiiksi varusteltuina

Eltel vastasi Oltavan tuulipuiston sähköasemakokonaisuudesta. Kuvan oikeassa laidassa näkyy Esarin toimittama sähköasemarakennus. Kuva Eltel.

– Esari toimittaa sähköasemarakennukset ja me hoidamme infran. Tämä on todettu toimivaksi konseptiksi. Esari tuo sähköasemarakennukset meille valmiiksi kalustettuina – kaikki on kunnossa ja työ on sujuvaa, Polusjärvellä projektipäällikkönä ollut Eltelin Tero Pietikäinen sanoo.

Sähköasemien kojeisto yhdistyy päämuuntajaan, josta lähtee muun muassa tuulivoimaloiden turbiineille syötöt. Itse tuulivoimalat tulevat eri toimittajalta. Tuulivoimaloiden toimittajille on varattu sähköasemarakennuksessa oma huone.

Pietikäinen tietää, että tuulivoimapuistoja nousee nyt hurjaan tahtiin eri puolelle maata ja ammattitaitoisille tekijöille riittää kysyntää.

– Paljon hankkeita on suunnitteluvaiheessa. Nyt on tuulipuistojen rakentamisessa kova buumi, Pietikäinen toteaa.

Luotettavuus korostuu vaativissa tuulivoimaprojekteissa

Eltelin projektipäällikkö Jari Ruotsalainen. Kuva Eltel.

Eltel on sähkö- ja tietoliikenneverkkotoimialan johtava pohjoiseurooppalainen teknisten palveluiden tuottaja ja yhtiöllä on toimintaa kaikissa pohjoismaissa Islantia lukuun ottamatta. Suomessa Eltelillä työskentelee noin 1500 henkeä. Esari ja Eltel ovat tehneet yhteistyötä eri työmailla vuosikymmenten ajan.

– Yhteistyömme nykyisen Eltelin kanssa alkoi jo 1990-luvulla. Silloin kyseessä oli eri nimellä toimiva yritys, josta tuli 2000-luvun alussa osa Elteliä.  Olemme läpi vuosikymmenten toimineet yhdessä erilaisissa projekteissa, Esarin toimitusjohtaja Ari Rauma taustoittaa.

Eltelin projektipäällikkö Jari Ruotsalainen arvostaa Esarin osaamista. Lähiaikoina yritykset ovat tehneet yhteistyötä neljällä eri työmaalla.

– Luotettavuus ja vuorovaikutuksen merkitys korostuvat työmailla, joilla vaaditaan kovaa ammattitaitoa. Työt ovat Esarin kanssa sujuneet niin kuin on yhdessä sovittu ja aikatauluissa on pysytty, Ruotsalainen sanoo.

Uudet tuotantotilat lisäävät tehokkuutta

Esarin uudet 700 neliömetrin tuotantotilat on suunniteltu teräsrunkoisten laitetilojen tuotantoon.

Lokakuussa 2021 Esarin kotipaikkakunnalle Kaustiselle valmistuneet uudet tuotantotilat parantavat yrityksen kilpailukykyä.

– Vuonna 2008 valmistuneet tilat puurunkoisten laitetilojen tuotantoon kävivät ahtaiksi toimintamme laajentuessa, toimitusjohtaja Ari Rauma toteaa.

Esimerkiksi sähköasemarakennuksissa käytettävien teräsrunkoisten laitetilojen kysyntä ja toimitusmäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Tällä hetkellä ne tuottavat Esarin liikevaihdosta noin 35 prosenttia.

Lokakuussa 2021 valmistuneet 700 neliömetrin tuotantotilat sosiaalitiloineen on suunniteltu teräsrunkoisten laitetilojen tuotantoon ja vastaamaan kasvaneeseen kysyntään.

– Uusi tuotantohalli selkeyttää logistiikkaamme ja tehostaa toimintaamme. Voimme käyttää eri tuotantotiloja puu- ja teräsrunkoisille laitetiloille, Rauma sanoo.


SERTIFIOITUA TOIMINTAA

Oy Esari Ab:n toiminta on hallittua ja dokumentoitua.
Yrityksemme koko toiminta on sertifioitu kansainvälisen ISO-standardin mukaisesti.