Esarille uutta tuotantotilaa

Nykyiset vuonna 2008 valmistuneet puurunkoisten laitetilojen tuotantoon valmistuneet tilat ovat käyneet ahtaiksi toimintamme laajentuessa.

Esarin teräsrunkoisten laitetilojen kysyntä ja toimitusmäärät ovat kasvaneet viime vuosina tuottaen n. 35% liikevaihdostamme.

Tästä syystä olemme aloittaneet uuden tuotantohallin rakentamisen kevään aikana.

Lokakuussa 2021 valmistuva 700m2 tuotantotila sosiaalitiloineen on suunniteltu teräsrunkoisten laitetilojen tuotantoon.

Uusi tuotanto halli  selkeyttää logistiikkaamme sekä tehostaa toimintaamme, kun voimme käyttää eri tuotantotiloja puu- ja teräsrunkoisille laitetiloille.


SERTIFIOITUA TOIMINTAA

Oy Esari Ab:n toiminta on hallittua ja dokumentoitua.
Yrityksemme koko toiminta on sertifioitu kansainvälisen ISO-standardin mukaisesti.