ABB: ”Esari har visat oss att de är en pålitlig aktör”

Esari Oy:s långsiktiga arbete ger belöning. Finlands ledande leverantör av teknikhus har tillsammans med ABB varit med och byggt den stora batterifabriken i Sverige.

I den enorma batterifabriken som byggs i Skellefteå syns Esaris expertis. Esari levererar elunderstationer som en del av ABB:s handel.

– Detta är en betydelsefull milstolpe för Esari. Vi har inte tidigare varit del av ett så här stort projekt. Under åren har vi levererat några enstaka teknikhus till Sverige, men nu har långsiktiga försäljningsarbetet burit frukt, säger Esaris vd Ari Rauma.

Esari samarbetar i detta projekt med ABB. ABB valde Esari som leverantör för modulära elunderstationerna.

 

Smidigt samarbete

Esari och ABB har också tidigare projekt som utförts tillsammans. Esaris ledare för elarbeten Jouni Kykyri och Fabrikschef Jori Känsäkoski är mycket nöjda nu när arbetet i Sverige är på slutrakan.

– Arbetet har framskridit utan några större problem och vi har kunnat hålla tidtabellen. Faktum är att vi till och med ligger lite före i tidsplanen. Att Esari valdes som leverantör för projektet är ett stort tecken på förtroende från ABB:s sida mot Esari, säger Kykyri.

– Vi har en lång historia av samarbeten med ABB, och många framgångsrika leveranser. Byggstenarna för Esaris värderingar är attityd, flitighet, professionalism. Dessa tre tillsammans med hög leveranskvalitet speglas i slutprodukten, säger Känsäkoski. 

ABB:s representanter påpekar också att tidigare framgångsrika projekt vägde i val av batterifabrikens byggpartner.

– Vi hade förhandsinformation tack vare tidigare projekt. Esari har visat oss att de är en pålitlig aktör. Det är lätt att samarbeta med Esari, säger Olli Syrjälä.

Syrjälä poängterar också att en av viktigaste sakerna för ett smidigt samarbete är en fungerande personkemi.

– I projektaktiviteter är korrelation alltid viktigt. Parterna måste komma överens, och samarbetet måste gå smidigt på båda sidorna. Utmaningar finns alltid i projekt som denna, men de är överkomliga med hjälp av gott samarbete. Vid behov måste man hjälpas åt, och också vara flexibla om situationen så kräver. Med Esari har detta fungerat väldigt bra, säger Syrjälä.

 

Byggd i Finland, monterad i Sverige

Leveransen omfattade sex teknikhus. Teknikhusets moduler tillverkades och provmonterades vid Esaris fabrik i Kaustby. Elunderstationerna som består av sju moduler transporterades till Skellefteå i bitar, och monteringen slutfördes vid batterifabriken.

– Modullösningen var den mest kostnadseffektiva metoden. Transporttekniskt sett skulle en 27 meter lång byggnad varit en utmanande och dyr lösning. Detta var ett effektivt sätt för både kunden och leverantören, säger vd Rauma.

– En modulär lösning är ett bra alternativ när det är frågan om installationskritiska byggnadsplatser. Vilket betyder ett snävt tidsschema. ABB har också levererat liknande lösningar till oljeraffinaderier och gruvindustrin, säger Syrjälä från ABB.

– Liknande projekt kan komma i framtiden, och inte enbart inom batteriindustrin. Detta var ett starkt bevis på vår expertis, säger Rauma.

Rauma påpekar också att vi återigen fått bevis på att det finns kunnighet i lilla Mellersta Österbotten regionen, som också duger i Sverige.

– Mellersta Österbotten är Finlands ledande exportregion. Nu var det Esaris tur att visa att här finns företag med stark kompetens.


CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat