ÅTGÄRDER MED ANDLEDNING AV CORONAVIRUSET

På grund av att Corona-virus (covid-19) sprider sig så väl i världen som i Finland har vi på Esari vidtagit åtgärder för att skydda vår personal.

Vi har beslutat att under April månad övergå till att arbeta i skift. Fr.o.m. den 1 April är vår produktion verksam i morgon – och kvällsskift i två olika produktionsutrymmen.

Vi håller våra ytterdörrar låsta och besök mottas endast efter överenskommelse.

Med dessa åtgärder hoppas vi kunna hålla oss friska och försäkra våra leveranser i tid till kunder.

Låt oss hållas friska!


CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat