Esari underleverantör för Eltel – bygger elstationsbyggnader för vindparker

Kaustbyföretaget Esari och Eltel som har Nordeuropa som verksamhetsområde har samarbetat sedan förra årtusendet. På 2020-talet är Esari aktiv inom energibranschen och är underleverantör för Eltels elstationsbyggen.

Lösningar som stöder hållbar utveckling blir allt vanligare inom elproduktion. Inom de närmaste åren ska hela 450 nya vindkraftsparker byggas inom ett område som sträcker sig längs med västkusten och i en linje inåt landet från Björneborg till Kuusamo.

På det området är Esari, som tillverkar elstationsbyggnader, en stark aktör. Dagens energiproduktion sätter hårda kräva på leverantörerna. Esaris kunnande är högt i kurs då olika projekt konkurrensutsätts – på senare tid har Esari varit med i flera olika projekt som underleverantör av elstationsbyggnader för storföretaget Eltel.

 

Ny vindpark i Perho

Eltel och Esari samarbetade i Polusjärven vindkraft som blev klar i Pyhäjoki våren 2021.
Foto Eltel.

Esari och Eltel bygger just nu vindparken Alajoki-Peuralinna i Perho. Våren 2021 blev Polusjärvi vindpark i Pyhäjoki klar.

Eltel har helhetsansvaret för elstationerna i Alajoki-Peuralinna. Esaris elstationsbyggnader är en del av denna helhet. Esari levererar elstationsbyggnaderna till vindparken. Vindparken ansluts till elnätet via dessa byggnader. Byggnaderna kommer till vindparken som nyckelfärdiga enheter direkt från Esaris produktionsanläggning i Kaustby.

– Vindparkens elstation har ett kopplingsfält för 110 kilovolt. Den ansluter vi till högspänningsnätet. I elstationens huvudtransformator omvandlas spänningen till 30 kilovolt, säger Jari Ruotsalainen, projektchef på Eltel.

Direkt leverans av nyckelfärdiga elstationsbyggnader

Eltel stod för elstationshelheten i Oltava vindpark. Till höger syns den av Esari levererade elstationsbyggnaden. Foto Eltel.

– Esari levererar elstationsbyggnaderna och vi tar hand om infran. Det har visat sig vara ett fungerande koncept. Esaris byggnader kommer färdigutrustade – allt fungerar och arbetet löper smärtfritt, säger Tero Pietikäinen som var projektchef för Polusjärvi vindpark.

Elstationernas apparatur ansluts till huvudtransformatorn. Från huvudtransformatorn får turbinerna sin ström. Själva vindmöllorna kommer från andra leverantörer, som har ett eget rum reserverat för sin verksamhet i elstationsbyggnaden.

Pietikäinen konstaterar att det just nu byggs vindkraftsparker i hård takt runtom i landet och att det finns ett stort behov av företag som klarar av att leverera det som beställs.

– Det finns många vindparksprojekt som är i planeringsfasen. Det är en hård boom för vindparker nu, säger Pietikäinen. 

Trygga projektleverantörer ett måste

Eltels projektchef Jari Ruotsalainen. Foto Eltel.

Eltel är en ledande leverantör för el- och kommunikationsnätverk Nordeuropa. Bolaget har verksamhet i alla nordiska länder förutom Island. I Finland har Eltel ungefär 1500 anställda. Esari och Eltel har samarbetat i olika sammanhang i årtionden.

– Vårt samarbete med det som i dag är Eltel började redan på 1990-talet. Då hade företaget ett annat namn, men blev en del av Eltel i början av 2000-talet. Vi har genom årtionden arbetat tillsammans med olika projekt, säger Esaris vd Ari Rauma.

Eltels projektchef Jari Ruotsalainen värdesätter Esaris yrkeskunskap. Esari och Eltel har nyligen samarbetat på fyra olika vindparker.

– Pålitlighet och kommunikation är mycket viktiga på byggplatser där det krävs stor yrkesskicklighet. Allt har fungerat som överenskommet med Esari och tidtabellerna har hållit, säger Ruotsalainen.

Nya produktionsanläggningar ökar på effektiviteten

Esaris nya produktionsanläggning för byggnader med stålram.

En ny produktionsanläggning som blev klar i Kaustby i oktober 2021 förbättrar Esaris konkurrenskraft.

– Vår gamla produktionsbyggnad som främst är avsedd för produktion av byggnader med trästomme började bli för liten i och med att vår verksamhet breddades, säger vd:n Ari Rauma.

Efterfrågan på byggnader med stålram som används till exempel som elstationsbyggnader har stigit på senare år. Just nu står de för 35 procent av Esaris omsättning.

Den produktionsanläggning inklusive socialutrymmen på sammanlagt 700 kvadratmeter, som blev klar i oktober i fjol, är planerad för produktion av stålramsbyggnader som ett svar på ökande efterfrågan.

– Den nya produktionsanläggningen förbättrar på vår logistik och effektiverar verksamheten. Vi kan nu använda olika produktionsutrymmen för byggnader beroende på om de har trä- eller stålramar, säger Rauma.


CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat