LAGERCRANTZ GROUP AB FÖRVÄRVAR OY ESARI AB

Det svenska börsbolaget Lagercrantz Group AB www.lagercrantz.com har tecknat avtal om att förvärva Oy Esari Ab.

Esari är en av Finlands ledande leverantörer av anläggningsskåp och teknikhus. Kunderna är i huvudsak teleoperatörer, energi- och teknikindustrier samt statliga verk. Esari genererar en årlig omsättning om 5 M€ med god lönsamhet. För presentation av bolaget, se www.esari.fi.

”Tack vare att vi haft möjligheten, att genom våra kunders projekt stärka vår specialiseringsgrad och vårt kunnande under de gångna åren, har vi lyckats växa till den ledande leverantören av teknikhus i Finland.
Det långvariga samarbetet och partnerskapet med våra kunder har möjliggjort en kontinuerlig produktutveckling som uppfyller de behov som utvecklingen av samhällsteknik kräver.

Efter att den österbottniska kapitalplaceraren Wedeco www.wedeco.fi kom med som ägare i början av 2014 har den strukturella ägarstyrningen bidragit till att Esaris verksamhet utvecklats märkbart samt befrämjat Esaris intrång på den svenska marknaden, vilket vi sett som en stor möjlighet i framtiden.

Med Lagercrantz som ny ägare kan vi ytterligare utveckla vår affärsverksamhet och export tillsammans med en engagerad och kunnig personal i Kaustby.
Jag ser även starka synergier med det svenska bolaget Elkapsling som redan tidigare hör till Lagercrantz koncernen. Kundkretsen i båda bolagen är i stor utsträckning likadan och vi kan komplettera varandras produktsortiment samt ännu bättre än tidigare leva upp till våra kunders behov.

Lagercrantz traditioner och värderingar som en långsiktig ägare möjliggör Esaris fortsatta utveckling och tillväxt i Norden” konstaterar Ari Rauma, VD för Oy Esari Ab.

”Esari kommer att ytterligare stärka Lagercrantz position och erbjudande inom kapslingar och anläggningsskåp. Det kompletterar Lagercrantz verksamhet i Elkapsling och dess produktsortiment och vi ser fin potential till tillväxt i respektive land med ett bredare erbjudande” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef för Lagercrantz Group.

”Som österbottning är jag mycket glad över att vi stärker vår position i landskapet med att förvärva ett välskött företag med väldigt goda framtidsutsikter” säger Marcus Käld, affärsområdeschef i Lagercrantz Group AB.

Esari kommer att bli en del av divisionen Mechatronics inom Lagercrantz i januari 2021.

Kaustby 18.12.2020

Ari Rauma, verkställande direktör, Oy Esari Ab, puh. 0400 566 691
Marcus Käld, Vice President Mechatronics division, Lagercrantz Group AB, puh. 050 518 5901


CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat