MODELL ANTIGRAFFITI

Klotter på offentliga byggnader är ett stort problem i hela världen, och byggnader klottras utan förstånd om hur stora kostnaderna kan bli för ägaren.

På grund av detta har vi utvecklad en fasad till våra standardmodeller som försvårar klottring, och nu finns modell Antigraffiti i vårt utbud. Denna modell är försedd med

en snygg ribbfasad i trä, som gör det svårare att klottra på ytan. Antigraffiti Park är en typgodkänd modell för basstationer i huvudstadsregionen och därmed påskyndar bygglovshanteringen.

Ribbfasaden går också att välja till på skräddarsydda anläggningsskydd. På den bifogade bilden finns ett större anläggningsskydd som levererades våren 2020 till en av våra kunder.

Anläggningsskyddet planerades i samarbete med arkitekt Juha Ryösä från Aihio Arkkitehdit Oy.


CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat