Nytt produktionsutrymme till Esari

De nuvarande utrymmen som färdigställdes 2008 för produktion av teknikhus med trästomme har blivit trånga i och med att vår verksamhet har expanderats.

Efterfrågan och leveransmängderna på Esaris teknikhus med stålstomme har ökat de senaste åren och genererar ca. 35 % av vår omsättning.

Därför har vi börjat bygga en ny produktionshall nu under våren.

Produktionsutrymmen på 700m2 inklusive socialutrymmen, kommer vara klar i oktober 2021. Nya utrymmen skall användas för tillverkning av teknikhus med stålstomme.

Nya produktionshallen kommer att tydliggöra logistiken och effektivisera vår verksamhet när vi kan använda skilda utrymmen för byggnaderna med trä- och stålstomme.


CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat