Oy ESARI Ab:n ja AB OSTROMAP Oy:n välinen liiketoimintakauppa

Vuonna 2014 tehdyssä yritysjärjestelyssä yhdistettiin Esari Oy, Esari Verkkopalvelut Oy ja Ab Ostromap Oy. Tavoitteena oli muodostaa kolmesta liiketoiminnasta alalle yhteiskuntatekniikan moniosaaja. Järjestelyn ajoitus taantuvaan markkinatilanteeseen ei kuitenkaan ollut paras mahdollinen. Tele- ja sähköverkkojen rakentaminen oli tiukasti kilpailtua ja kannattamatonta kautta alan. Tästä syystä edellä mainitut liiketoiminnot lakkautettiin vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Kireästä markkinatilanteesta huolimatta laitesuoja- ja mittausliiketoiminnat ovat kehittyneet todella suotuisasti sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta strategian edellyttämällä tavalla. Näiden kahden liiketoiminta-alueen välillä ei kuitenkaan ole todellista synergiaa. Tästä syystä Oy Esari Ab on 15.10.2017 myynyt mittauspuolen liiketoiminnan Stefan Hagmanille, joka jatkaa liiketoimintaa vanhojen työntekijöidensä kanssa toiminimellä Ab Ostromap Oy (ent. Stefan Hagman Oy y-tunnus 2859517-3). Hagman toimii myös Ab Ostromap Oy:n toimitusjohtajana.

Oy Esari Ab keskittyy jatkossa pelkästään laitesuojien tuotekehitykseen, markkinointiin ja valmistukseen erilaisen yhdyskuntatekniikan tarpeisiin. Yrityksen omistajina jatkavat Vaasalainen pääomasijoitusyhtiö Oy Wedeco Ab ja Ari Rauma, joka toimii jatkossa Oy Esari Ab:n toimitusjohtajana.

Asiakkaamme voivat asioida edelleen samojen yhteyshenkilöiden kanssa kuin aiemminkin ja toiminta jatkuu kummankin liiketoiminnan osalta entisillä toimipaikoilla Oy Esari Oy:n osalta Kaustisella ja Ab Ostromap Oy:n osalta Pietarsaaressa, Vaasassa ja Vantaalla.

Lisätietoja antavat:

Mittausliiketoiminnan osalta  

Toimitusjohtaja Stefan Hagman
Puh. 044-374 0764
Ab Ostromap Oy
y-tunnus: 2859517-3

Laitesuojaliiketoiminnan osalta

Toimitusjohtaja Ari Rauma
puh. 0400-566 691
Oy Esari Ab
y-tunnus: 1599414-0


CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat