Oy Esari Ab:s nya verkställande direktör har valts

Företagets grundare och verkställande direktör Ari Rauma har av eget initiativ sagt upp sig från tjänsten som Esaris VD den 1.11.2021.
Ari stiger till sidan från företagets operativa verksamhet fr.o.m den 1.5.2022, men fortsätter med att jobba inom företagets styrelse framöver.
Patrik Knutar börjar som VD fr.o.m. 1.5.2022, men han deltar redan nu i företagets verksamhet med bekantningssyfte.
Patrik är en 42 år gammal byggnadsingenjör från Kaustby som ser entusiastiskt fram emot att föra Esari mot nya utmaningar och möjligheter i framtiden. 

Patriks kontaktuppgifter är: tel. 050-409 8520, e-post: patrik.knutar@esari.fi

Vi kommer att publicera ännu en ytterligare presentation om Patrik senare på våren. 


CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat