Telia Towers och Oy Esari Ab utvecklar teknikbyggnader för en bred kundbas

I 25-års tid har bolagen samarbetat i nätbyggen.

Telia är Esari´s mest långvariga kund. När Esari 1993 startade sin verksamhet var företagets affärsidé att framställa teknikbyggnader för teleoperatörer på Finlands snabbt växande mobilnäts behov.

-När de första automatiserade mobilnäten lanserades, var Esari redan då beredd att vara med och var troligen det enda företaget som tillverkade teknikbyggnader att monteras vid nätmasterna. Allt sedan dess har vi tillsammans i ett gott samarbete utvecklat teknikbyggnader med Esari och funnit bolaget till en pålitlig partner – säger Telia Towers fastighetschef Kimmo Suomi.

Kimmo Suomi har personligen samarbetat med Esari sedan 2006. Som Telia Towers fastighetschef ligger ansvaret på Kimmo om vilka teknikbyggnader Telia låter sig byggas.

-Vi samarbetar tätt med utveckling av teknikbyggnader, detta så att vi som kundfår ändamålsenliga, kvalitativa och funktionella byggnader som möter våra kravför bl.a. elektrifiering och ventilation. Vi strävar efter att standardisera de byggnader som vi använder, så att alla modeller innehåller likadana lösningar, detta så att byggherren sedan enkelt kan lägga sin order till Esari och implementera produkten i projekten.

-I princip är det bara storleken på byggnaden som är avgörande information för byggherren, allt annat har redan beaktats. När det sedan gäller yt-material och färg så följer det med byggloven.

Telia Towers betjänar en bred kundstock

Bolaget Telia Towers grundades i början av 2019 och är en helt egen gren i koncernen som fokuserar, i enlighet med sitt namn, enbart på nätmaster. Samma bolagsarrangemang kommer att genomföras i Finland, Sverige och Norge.

-Denna förändring kommer att göra att vårt samarbete med Esari intensifieras. I fortsättningen kan vi med ett mindre team investera i ännu bättre teknikbyggnader, och vår målsättning är att vi genom vår kanal betjänar ännu fler kunder - säger Suomi.

Telia Towers har framförallt grundats att betjäna fler externa kunder och alltså inte enbart internt Telia.

-Tidigare framställde vi teknikbyggnader kostnadseffektivt enbart för våra egna behov, men nu är alltså målsättningen att ta fram produkter som lämpar sig till flertalet andra externa aktörer också – konkretiserar Suomi.

-Som exempel så erbjuder våra OP4-master antennutrymmen för fyra operatörskunder, samtidigt som det vid masten står en teknikbyggnad som knappt rymmer Telias egen utrustning. Nu när 5G-nätet är intågande kommer det även kräva byte av teknikbyggnad – och detta är den riktning som Telia Towers möjliggör.

5G-nätet är ett konkret bevis på att vårt samhälle genomgår en konstant utveckling. Nätet är aldrig fullt utvecklat och samtidigt föds fortlöpande nya behov på olika typer av teknikbyggnader.

-Kraven förändras konstant. Vi har under flera år tagit fram mindre teknikbyggnader i tron om att tekniken flyttas till masten och därmed blir teknikbyggnadens behov mindre. Men vi kan nu i efterhand konstatera att det motsatta har skett. Nu behöver vi igen mera plats som förflyttas till teknikbyggnaden, detta så att vi får så jämn miljö för tekniken så väl sommar som vinter.

5G skapar mera krav på teknikbyggnaden.

-Det nya 5G nätet ökar mängden utrustning och värmebelastning. Vi behöver fler teknikbyggnader så att vi kan bygga och utveckla 5G-nät vid våra master. Telia Towers är en leverantör av teknik - och antennbyggnader och erbjuder sina tjänster till alla kunder. Vi har över 100 kunder som vi hyr ut teknikyta till. Detta innebär att vi måste planera byggnader utifrån kundens behov och inte enbart för moderbolagets eget behov.

Esari är en gammal men smidig partner

Telia har år efter år valt Esari som sin huvudleverantör av teknikbyggnader, trots att man under årens lopp testat även andra leverantörer. Flera av Esari´skonkurrenter har försvunnit från marknaden. Hemligheten bakom ett långvarigt samarbete är tämligen enkelt.

-Esari är en oerhört smidig partner som alltid strävar efter att anpassa sin tidsplan efter kundens önskemål. Naturligtvis finns det gränsvillkor som exempelvis leveranstider av material osv. som vi som kund måste anpassa oss till och acceptera.

Enligt Suomi är kvalitet, tidsplan och bra service helt avgörande. Samarbetet utvecklas konstant på ett naturligt sätt.

-Vårt samarbete förändras med tidsandan. När behov finns så samarbetar vi i produktutveckling, övrigt så köper vi alltid färdiga produkter.

-Vi har ett gott samtalsklimat. Det grundar sig säkert på det långvariga samarbetet. Vi känner varandra sedan långt tillbaka på personnivå. När samma personer kvarstår som kontaktpersoner, behöver man inte konstant förklara och klargöra saker om och om igen, konstaterar Suomi.

Ett gott samtalsklimat möjliggör också att Esari kan verka pro-aktivt för kundens bästa.

-Vi har precis i samarbete utvecklat en större standardiserad teknikbyggnad. Vi gjorde kravbestämmelserna, därefter gick vi tillsammans igenom vad det gäller byggnadsstruktur och prisnivå.

-Vi fann på vägen även lösningar hur vi tillsammans kunde skära nerbyggkostnader. Det är just i dessa detaljer som Esari är aktiv. De strävar efter att leverera teknikbyggnader där pris och kvalitet möter kundens krav och behov.

-För båda parter är det bra att man har gemensamma målsättningar, summerar Suomi.CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat