Antigraffiti

Antigraffiti är en modell som vi har konstruerat speciellt för att passa in i områden och på platser där risken för vandalism är stor. Byynadens moderna träspaljé-beklädnad försvårar vandalism och har visat sig vara ett effektivt skydd mot just detta. Byggnadens brandskyddsstandard är Br3 men kan även beställas för att uppnå brandklassifiering EI30 / EI60.

Antigraffiti - Park

4,1 m2, 1,45 m x 2,8 m

 • Yta 4,1 m2
 • Volym 6,5 m3
 • Takhöjd 2,1-2,2 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Stål- och ribbdörr målad I fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 1050 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Antigraffiti - Micro

7,2 m2, 2,7 m x 2,7 m

 • Yta 7,2 m2
 • Volym 16,7 m3
 • Takhöjd 2,4-2,64 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Stål- och ribbdörr målad I fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 1800 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Antigraffiti - Mini

9,6 m2, 2,7 m x 3,6 m

 • Yta 9,6 m2
 • Volym 23 m3
 • Takhöjd 2,4-2,64 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Stål- och ribbdörr målad I fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 2200 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Antigraffiti - Midi

11,3 m2, 2,7 m x 4,2 m

 • Yta 11,3 m2
 • Volym 27,3 m3
 • Takhöjd 2,4-2,64 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Stål- och ribbdörr målad I fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 2500 kg
 • Brandklassificering P3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Antigraffiti - Medium

16,8 m2, 3,6 m x 4,7 m

 • Yta 16,8 m2
 • Volym 43,4 m3
 • Takhöjd 2,4-2,74 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Stål- och ribbdörr målad I fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 3350 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Antigraffiti - Maxi

22,2 m2, 3,6 m x 6,2 m

 • Yta 22,2 m2
 • Volym 58,6 m3
 • Takhöjd 2,4-2,74 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Stål- och ribbdörr målad I fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 4150 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Antigraffiti - Mega

26,8 m2, 3,0 m x 7,5 m

 • Yta 26,8 m2
 • Volym 71,5 m3
 • Takhöjd 2,4-2,74 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Stål- och ribbdörr målad I fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 4000 kg
 • Brandklassificering P3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >

CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat