Basic

Esari Basic är vår mest populära modell. Basic tillverkas i stomme av trä och med gaveltak. Basic-modellen har som standard brandklassificering Br3 men går även att beställa för att uppnå brandklassificering EI30/EI60. Fasadbeklädnaden genomförs enligt kundens önskemål. Förutom olika plåtbeklädnader kan man också välja fasaden i diverse trämaterial samti  tegel.

Basic - Micro

6,25 m2, 2,5 m x 2,5 m

 • Yta 4,5 m2
 • Volym 11,3 m3
 • Takhöjd 2,5 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Stålprofildörr i fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 1350 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Basic - Mini

8,5 m2, 2,5 m x 3,4 m

 • Yta 6,3 m2
 • Volym 15,8 m3
 • Takhöjd 2,5 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Stålprofildörr i fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 1700 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Basic - Midi

10,0 m2, 2,5 m x 4,0 m

 • Yta 7,7 m2
 • Volym 19,3 m3
 • Takhöjd 2,5 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Stålprofildörr i fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 2000 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Basic - Medium

15,3 m2, 3,4 m x 4,5 m

 • Yta 12,3 m2
 • Volym 31 m3, (snett innertak 33,4 m3)
 • Takhöjd 2,5 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Stålprofildörr i fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 2650 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Basic - Maxi

20,4 m2, 3,4 m x 6,0 m

 • Yta 16,8 m2
 • Volym 42 m3, (snett innertak 45,5 m3)
 • Takhöjd 2,5 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Stålprofildörr i fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 3350 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Basic - Mega

24,8 m2, 3,4 m x 7,3 m

 • Yta 20,9 m2
 • Volym 52,3 m3
 • Takhöjd 2,5 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Stålprofildörr i fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 4000 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >

CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat