Millennium

Esari Millennium är flaggskeppet i vårt sortiment. På grund av det välvda taket har Millennium-modellen blivit mycket populär och den passar bäst där kraven för design är som störst. Millennium modellen har som standard brandklassificering Br3 men går även att beställa för att uppnå brandklassificering EI30/EI60. Fasadbeklädnaden genomförs enligt kundens önskemål. Förutom olika plåtbeklädnader kan man också välja fasade i diverse trämaterial samt i tegel. Som takmaterial för det välvda taket erbjuder vi antingen plåt eller filt (bitumen).

Millennium - Micro

6,25 m2, 2,5 m x 2,5 m

 • Yta 4 m2
 • Volym 11,3 m3
 • Takhöjd 2,5 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Varmförzinkad stålprofildörr i fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 1350 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Millennium - Mini

8,5 m2, 2,5 m x 3,4 m

 • Yta 6 m2
 • Volym 15,8 m3
 • Takhöjd 2,5 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Varmförzinkad stålprofildörr i fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 1700 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Millennium - Midi

10,0 m2, 2,5 m x 4,0 m

 • Yta 7,7 m2
 • Volym 19,3 m3
 • Takhöjd 2,5 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Varmförzinkad stålprofildörr i fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 2500 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Millennium - Medium

15,3 m2, 3,4 m x 4,5 m

 • Yta 12,3 m2
 • Volym 31 m3
 • Takhöjd 2,5 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Varmförzinkad stålprofildörr i fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 2650 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Millenium - Maxi

20,4 m2, 3,4 m x 6,0 m

 • Yta 16,8 m2
 • Volym 42 m3
 • Takhöjd 2,5 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Varmförzinkad stålprofildörr i fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 2650 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >
Millenium - Mega

24,8 m2, 3,4 m x 7,3 m

 • Yta 20,9 m2
 • Volym 52,3 m3
 • Takhöjd 2,5 m
 • Golvbärighet 600 kg/m2
 • Varmförzinkad stålprofildörr i fasadens färg
 • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
 • Vikt ca 5000 kg
 • Brandklassificering Br3
 • Byggkonstruktionens U-värde 0,26-0,29W/m2K
 • Grundplan >

CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat