Park

Esari Park-skyddsskåpen tillverkas i stomme av trä och med 100 mm isolering. Välj fritt mellan enkel– eller pardörr. Till alla modeller finns ett urval av olika fasadmaterial att välja mellan. Park-modellen kan vid behov också levereras med ett fundament som samtidigt fungerar som kabelbrunn.

  • Yta 2 m2
  • Volym 4,2 m3
  • Takhöjd 2,1 m
  • Golvbärighet 600 kg/m2
  • Stålprofildörr
  • AssaAbloy-lås enligt kundens lås-serie
  • Vikt 750 kg
  • Brandklassificering Br3
  • Byggkonstruktionens U-värde 0,36W/m2K
  • Grundplan >
Basic Park

City Park

Millenium Park


CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat