Anläggningsskåp för reservkraftverk

Skyddad elförsörjning

En oavbruten eldistribution är allt viktigare för en fortlöpande verksamhet. Våra anläggningsutrymmen för reservkraftverk har utvecklats i samarbete med de ledande aktörerna inom branschen. Resultatet är att alla detaljer för säker och enkel funktion har uppmärksammats. De skyddsskåp som vi tillverkar innehåller en helhet där även själva reservkraftverket kan ingå installerat och klart för användning. Vi kan även erbjuda montering av såväl grunden som själva utrymmet.

Hög kvalitet

Tack vare vår långt utvecklade byggnadsteknik med material av högsta kvalitet kan vi erbjuda trygga och hållbar skyddsskåp för Era anläggningar - med maximal livslängd.

Mångsidig och flexibel leverans

I vår leveranskapacitet ingår bl.a.:

  • CE-märkta utrymmen med stomme i trä, stål och betong
  • Specialkonstruktioner och fasadbeklädnader
  • Byggelektrifiering
  • Reservkraftverk och -utrustning
  • Grundfundament/balkar
  • Specialtransporter samt professionell montering


CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat