Anläggningsskåp för teleutrusting

Anläggningsskåp för teleutrustning - Föregångare i branschen

Våra allra första apparatskåp utvecklades för mera än 20 år sedan för att möta de höga krav som vi redan då visste att den snabba mobilnätsutvecklingen skulle ställa. Därför kan vi idag erbjuda ett mycket brett sortiment av modeller för att möta de krav som marknaden ställer såväl gällande teknik som miljö. Vid behov kan våra modeller skräddarsys för att möta kundens krav gällande både form, färg och konstruktion.

Egenskaper med hög kvalitet

Tack vare vårt långt utvecklade byggnadsteknik med material av högsta kvalitet erbjuder vi skyddsskåp med maximal livslängd.


Mångsidig och flexibel leverans

I vår leveranskapacitet ingår bl.a.:

  • Anläggningsskåp med ett brett urval av tak– och fasadbeklädnadsalternativ.
  • Standardbelysning och -uppvärmning eller skräddarsydd enligt kundens önskemål.
  • Luftvärmepumpar och -blåsare.
  • Reservkraftverk
  • Utrustning för tele– eller fibernät, samt tillbehör.
  • Fundamentbalkar.
  • Montering av utrustning som levererats av kunden
  • Byggnadens elektrifiering
  • Specialtransporter samt professionell montering.


 


CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat