Energiindustrins produktion – och distribution

Kunden i fokus

Tack vare vår mångsidighet och flexibilitet gällande mått och funktionalitet passar Esaris anläggningsskydd perfekt för energiindustrins högt ställda krav. Våra skydsskåp levereras alltid kompletta med varje enskild detalj noggrant planerad och genomförd. Våra leveranser innehåller vid behov ställverk, centralinstallation samt fundament och montering. Vårt breda sortiment innehåller också modeller som lämpar sig för distribution av bränsle i såväl gas– som vätskeform.

Hög kvalitet

Tack vare vår långt utvecklade byggnadsteknik med material av högsta kvalitet kan vi erbjuda skyddsskåp med maximal livslängd.


Mångsidig och flexibel leverans

I vår leveranskapacitet ingår bl.a.:

  • CE-märkta stationsbyggnader i stål och betong
  • Byggelektrifiering
  • Luftvärmepumpar och -blåsare
  • Kabelkanaler, fundamentbalkar och oljetråg
  • Ställverk och centralinstallationer
  • Reservkraftverk
  • Möblering
  • Specialtransporter samt professionell monteringCERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat