Industrins specialobjekt

Specialobjekt för industrin

Vårt kunnande

Vi kan förvekliga även de mest krävande projekten gällande skyddsskåp och annläggningsbyggnader, oberoende av om kraven ställs av tekniken eller miljön. Ifall behovet av anläggningsskydd befinner sig utom räckhåll för vägtransporter eller ifall byggnaden är för stor för specialtransport kommer vi och bygger på plats. Vi garanterar att resultatet alltid är en helhet - vars kvalitet vi aldrig prutar på! Vi har levererat ett antal riktigt stora anläggningsskydd i storleksordningen 30 – 150 m2 till olika platser i Finland. Vi kommer gärna och gör det för Er också!

Mångsidig och flexibel leverans

I vår leveranskapacitet ingår bl.a.:

  • CE-märkta utrymmen med stomme i trä, stål och betong
  • Byggnadselektrifiering
  • Reservkraftverk
  • Luftvärmepumpar och -blåsare
  • Kabellbrunn och fundamentpelare
  • Möblering
  • Specialtransporter samt professionell montering

Teknikbyggnad vid Sokosti fjäll


CERTIFIERAD VERKSAMHET

Vår verksamhet har certifierats enligt ISO-9001 kvalitetscertifikat