• Oy Esari Ab


Esari Oy on Kaustisella Keski-Pohjanmaalla toimiva itsenäinen yritys, joka on erikoistunut siirrettäviin laitesuojarakennuksiin. Yrityksen palveluksessa on yhteensä 27 henkilöä. Yrityksen vuotuinen liikevaihto on n. 4 miljoonaa euroa.

Vuosien saatossa Esari Oy on toimittanut yli 3000 laitesuoja erilaisen yhdyskuntatekniikan tarpeisiin. Operaattoreiden keskuudessa saavutetun brändin avulla Esari Oy onkin kasvanut Suomen johtavaksi laitesuojatoimittajaksi.

Esari Oy:lle valmistui vuonna 2008 uudet 2100m2 toimitilat Kaustiselle. Yrityksellä on käytössään toimintaan suunnitellut tilat, jotka mahdollistavat laadukkaan tuotannon ja tuotekehityksen. Laatu, toimitusvarmuus ja hyvä palvelu muodostavat Esari Oy:n arvomaailman.

Olemassa olomme perusta on asiakkaiden tarpeita vastaavien laitesuojarakennusten myynti ja valmistus sekä tuotteiden jatkuva kehitys. Samalla pyrimme parantamaan yhdyskuntarakentamisen lopputuloksen kokonaisilmettä ympäristöön hyvin sopivilla energiatehokkailla ratkaisuilla.

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaat laitesuojat yhdyskuntatekniikan suojaksi. Pitkä yhteistyö asiakkaidemme ja alihankkijoidemme kanssa mahdollistaa jatkuvan tuotekehityksen. Olemme ainutlaatuinen ja luotettava kumppani.